ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  


ЈАВНА НАБАВКА(2020)


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020

ЈАВНА НАБАВКА( МАЈ, 2020 )

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНА НАБАВКА( МАРТ, 2020 )

О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА( ФЕБРУАР, 2020 )

Одлука о додели уговораЈАВНА НАБАВКА( ЈАНУАР, 2020 )


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ