ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

 • Бесплатни уџбеници


  Поштовани родитељи,

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да и за школску 2022/2023. годину, пошто буде донета Одлука Владе Републике Србије, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави за ученике основних школа.

  Циљ је да се у школској 2022/2023. години, а у складу са средствима из буџета за 2022. годину, у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, обезбеде бесплатни уџбеници за што већи број ученика основних школа.

  Право на бесплатне уџбенике имају ученици:

  1. из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

  2. који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3;

  3. са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

  4. основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;

  5. првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

  Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  - за ученике социјално/материјално угрожених породица - примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

  - за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

  - за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

  За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима. Родитељи документацију достављају администрациј школе до 20. марта 2022. године