ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У ОШ ,,ИВО АНДРИЋ''

Продужени боравак омогућује ученицима боравак у школи пре и након редовне наставе, са организованом исхраном и наставним и ваннаставним активностима. То је место на коме деца, осим што се друже и заједнички проводе време, читају, пишу домаће задатке, вежбају и учествују у ликовним, музичким, спортским радионицама.


Рад у продуженом боравку одвија се према предвиђеном плану и програму који обухвата: 

-поштовање индивидуалних и заједничких интереса ученика; 

-развијање радних навика код ученика; 

-развијање образовних, естетских и стваралачких способности ученика; 

-васпитање здраве, социјално прилагођене и емоционално стабилне особе; 

-помоћ родитељима у васпитању и образовању њихове деце.


Радно време боравка је од 7:00 до 17:30.
Уколико родитељ увиди да неће стићи да на време дође по своје дете, треба да се јави на телефон боравка 062 88 36 439 и обавести дежурног учитеља о томе. После 17:30 дете ће бити код чувара школе, на улазним вратима. Преклапање ученика из преподневне и поподневне смене је од 7:00 до 8:00, од 11:30 до 13:15 и од 16:50 до 17:30.

Простор за продужени боравак деце организован je у две просторије: учионица у којој радимо домаћи задатак и вежбамо и соба за слободне активности. Имамо трпезарију за ручавање са кухињом и одвојеним тоалетом. Ради безбедности деце, као и одржавања чистоће и хигијене у просторијама у којима деца бораве, обезбедили смо звоно на вратима. Родитељи који долазе по своју децу треба да позвоне и сачекају испред врата док се њихово дете не спреми и изађе.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 

Галерија »