ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

Избор уџбеника за школске 2016/17 – 2018/19. годин

 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са Законом о уџбеницима објавило Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године.
  У прилогу дат је преглед уџбеничких комплета за ученике наше школе по разредима који ће се користити наредне три године.
  Поједине уџбенике, који су коришећни претходних година и очувани су, ученици ће добити на коришћење (реверс) преко учитеља и одељенских старешина. Молимо родитеље да се информишу који су то уџбеници и за које разреде код својих учитеља/старешина.
  За сваки одабрани комплет приказани су и подаци уџбеничких јединица са пројектованом укупном ценом за јединице које су одређене као обавезне од стране школе.

 • I »

  II »

  III »

  IV »

  V »

  VI »

  VII »

  VIII »