ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

Извештаје о спољашњем вредновању

  • Извештајем о спољашњем вредновању Министарства просвете, науке и технолошког развоја школа "Иво Андрић" добила је ОЦЕНУ 4 (највиша оцена).

  • Извештај »