ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

Информације за родитеље и ученике 8. разреда - Завршни испит

 • Бодовање завршног испита и општег успеха
  (Правилник о изменама и допунама правилника о упису ученика у средњу школу, („Службени гласник РС", број 37/15)): Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

  На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста.

  Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале помножи бројем четири (4), а општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем пет (5).

  На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова.

  Календар полагања завршног испита

  Полагање завршног испита:
  15.06.2015.г. понедељак, српски/матерњи језик, од 10-12 часова
  16.06.2015.г. уторак, математика, од 10-12 часова
  17.06.2015.г. среда, комбиновани тест, од 10-12 часова 

 • 19.06.2015.г. петак, прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основним школама до 20 часова
  20.06.2015.г. субота, пријем жалби и решавање по жалбама ученика на прелиминарне резултате завршног испита, од 8 до 16 часова у основним школама
  22.06.2015. г. п, прионедељак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика у окружним комисијама, од 8 до 16 часова
  25.06.2015.г. четвртак, објављивање коначних резултата завршног испита до 20 часова
  Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама:
  26-27.06.2015.г. од 8 до 15 часова
  Коначан распоред по школама и образовним профилима:
  05.07.2015.г. недеља, до 20 часова
  06-07.2015.г. упис ученика у средње школе
  Календар полагања пријемних испита за упис у школе за ученике са посебним способностима
  Полагање пријемних испита за упис у школе за ученике са посебним способностима:
  23-26.05.2015.г. пријављивање кандидата за пријемни испит (пријављивање се врши у средњим школама које спроводе пријемни испит)
  30.05.2015.г. субота, пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику
  04-06.06.2015.г. пријемни испити у музичким и балетским школама
  05-07.06.2015.г. пријемни испити у уметничким школама ликовне области
  06.06.2015.г. субота, пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима
  07.06.2015.г. недеља, пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику
  06-07.06.2015.г. пријемни испити у филолошким гимназијама и филолошким одељењима
  06-07.06.2015.г. пријављивање кандидата и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортским одељењима
  08.06.2015.г. понедељак, пријемни испит за одељења која остварују наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији
  10-11.06.2015.г. прелиминарни резултати пријемних испита
  11.06.2015.г. четвртак, пријем жалби и решавање по жалбама кандидата у школама у којима су полагали пријемне испите
  12.06.2015.г. петак, коначни резултати пријемних испита до 12 часова