ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  


Наставно особље

 • На овој страни пронаћи ћете ко ради у школи. Са наставницима и учитељима ваше деце можете разговарати у терминима отворених врата (рубрика: „Свакодневни рад“)

 • Учитељ Разред
  Клара Ђулинчев I/1
  Сандра Радовановић I/2
  Вера Стојановић I/3
  Сања Вујисић I/4
  Јелена Пантић I/5


 • Учитељ Разред
  Јелена Ћирић II/1
  Мирјана Јовановић II/2
  Маја Герасимовић II/3
  Катарина Гацин II/4
  Јасмина Милићевић II/5


 • Учитељ Разред
  Слађана Лалић III/1
  Ивана Цмиљановић-Косовац III/2
  Ивана Брстина III/3
  Тихомир Ножинић III/4
  Ивана Миленковић III/5
  мр Марјана Остојић III/6


 • Учитељ Разред
  Биљана Ристовић IV/1
  Татјана Миленковић IV/2
  Александра Ивезић IV/3
  Мирјана Живић IV/4
  Сања Димић IV/5


 • Учитељ Разред
  Сања Кончаревић боравак
  Ева Јовић боравак
  Слађана Бозољац боравак
  Мира Роланд боравак


 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Разред
  Станко Кржић видети у распореду часова
  Олга Урошевић видети у распореду часова
  Светлана Бубало видети у распореду часова
  Јасмина Ђорђевић видети у распореду часова
  Јелена Лечић видети у распореду часова
  Мирковић Милица видети у распореду часов


 • СТРАНИ ЈЕЗИК Страни језик Разред
  Маргита Почековац руски језик видети у распореду часова
  Слађана Петровић - Танасијевић руски језик видети у распореду часова
  Maрина Милошевић руски језик видети у распореду часова
  Весна Тутуновић енглески језик видети у распореду часова
  Драгана Васиљевић - Кокотовић енглески језик видети у распореду часова
  Јелена Мутавџић енглески језик видети у распореду часова
  Горица Леонтијевић енглески језик видети у распореду часова
  мр Бојана Никић Вујић енглески језик видети у распореду часова


 • МАТЕМАТИКА Разред
  Оливера Сретовић видети у распореду часова
  Љиљана Рајчић видети у распореду часова
  Сузана Милићевић видети у распореду часова
  Светлана Томић видети у распореду часова
  Мирковић Маријана видети у распореду часова


 • НАУКЕ Предмет Разред
  Александра Поповић физика видети у распореду часова
  Љиљана Костић физика видети у распореду часова
  Јелена Дробњаковић хемија / биологија видети у распореду часова
  Снежана Николић хемија видети у распореду часова
  Ивана Дамњановић биологија видети у распореду часова
  мр Дејан Бошковић биологија видети у распореду часова
  Светлана Петровић историја видети у распореду часова
  Немањa Пантић историја видети у распореду часова
  мр Зорана Петровић географија видети у распореду часова
  Јелена Томић географија видети у распореду часова


 • ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА Предмет Разред
  Гордана Милосављевић техника и технологија видети у распореду часова
  Станковић Звонко техника и технологија видети у распореду часова
  Мирослав Крњић техника и технологија видети у распореду часова
  Ненад Стаменовић техника и технологија видети у распореду часова
  Олга Вујин информатика и рачунарство видети у распореду часова
  Катарина Баришић информатика и рачунарство видети у распореду часова
  Светлана Томић информатика и рачунарство видети у распореду часова


 • ЛИКОВНА И МУЗИЧКА КУЛТУРА Предмет Разред
  Огњен Мирковић ликовна култура видети у распореду часова
  Милан Андрић ликовна култура видети у распореду часова
  Јована Обрадовић музичка култура видети у распореду часова
  Бранимир Ђокић музичка култура видети у распореду часова


 • Наставник ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Разред
  Сузана Јанковић видети у распореду часова
  Владимир Цвикић видети у распореду часова
  Стојковић Драшко видети у распореду часова
  Јелена Матијашевић видети у распореду часова


 • Наставник ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ Предмет Разред
  Александра Петровић грађанско васпитање видети у распореду часова
  Јелена Лечић грађанско васпитање видети у распореду часова
  Снежана Баралић веронаука од првог до осмог