ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

Национална платформа ,,Чувам те"

 • Поштовани родитељи,

  Обавештавамо вас да је почела са радом Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији.

  Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. У фокусу ове платформе је, свакако, вршњачко насиље, али представља и алат који ће помоћи и у борби против насиља према запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја континуирано је учествовало у процесу израде ове платформе. На Националној платформи „Чувам те“ налазе се обуке за ученике, родитеље, запослене у установама образовања и васпитања, као и сегменти који се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима. Ученици основношколског узраста ће обуке похађати самостално, али уз претходну сагласност родитеља или старатеља, у складу са Законом о заштити података о личности.

  Трећи део платформе који се односи на пријављивање насиља је у процесу израде, накнадно ћемо вас информисати о његовом објављивању и пуштању у рад.

  Позивамо вас да се информишете о раду и улози Националне платформе „Чувам те“ и да похађате обуке које су постављене на платформи.

  Заједничким деловањем, посвећено и континуирано, можемо радити на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца школске заједнице.


  Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.