ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

Оштро перце

,, Оштро Перце" 2020/2021.
Пројекат и наградни конкурс „Оштро Перце 2020/2021.“ организују се за ученике, библиотекаре и наставнике основних школа. Циљеви пројекта:
- развијање читалачке, медијске и дигиталне писмености ученика,
- подстицање креативности и стваралаштва ученика,
- развијање међупредметних компетенција ученика,
- афирмација постигнућа ученика у области стваралаштва,
- афирмација постигнућа/активности библиотекара и наставника.
Ове школске године ученици наше школе су у великом броју учествовали у пројекту,, Оштро Перце". Писали су оригиналне приче и бајке или коментар (приказ) дела.
Прочитајте занимљиве радове наших ученика!