ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

Пројекат "Преко моста до знања"

 • У организацији МД “Млади математичар“, и ове године је реализовано математичко такмичење „Квиз математике“ у које се укључила, по други пут, наша школа. Такмичење се састоји изт два дела, такмичење из математике и израда пројекта на задату тему. Ове године је ттема била „МОСТ“. Екипу школе чине 4 ученика, по један из сваког од старијих разреда.

  У реализацији пројекта је учествовао велики број ученика и наставника. Укупно девет наставника уз координаторе пројекта су помогли у реализацији пројекта у оквиру свог предмета при реализацији интердисциплинарних часова и других активности везаних за пројекат. У припреми пројекта, избору и реализацији задатака и њиховој презентацији учествовало је 33 ученика. У оквиру интердисциплинарних часова који су се реализовали у оквиру пројекта учествовало је 5 одељења шестог разреда, 2 одељења седмог разреда, 1 одељење осмог разреда и 6 одељења петог разреда. Они су се одржавали као корелација наставе математике са наставним садржајима географије, биологије, ликовне културе, информатике и техничког образовања. Паралелно са тим активностима, реализоване су припреме чланова екипе за математичко такмичење овог квиза.

  Ученици су били мотивисани за рад и радо су учествовали у оваквом виду неформалног и већим делом, самосталног учења и истраживања користећи савремене информационе технологије. Током израде пројекта ученици су развили осећај за тимски рад и побољшали тимску комуникацију. Повезали су неколико наука као и уметност у решавању проблема из реалног живота. Несвесно, развили су међувршњачку едукацију.

  Током израде пројекта ученици су самостално осмислили назив пројекта(„Преко моста до знања“), лого пројекта, слогане везане за сваки предмет повезан са математиком и темом пројекта.

  Изабрали су назив „Преко моста до знања“ јер су тиме хтели да истакну да ће кроз обраду теме МОСТ стећи многа нова знања и вештине из различитих наука и дисциплина.

  То су симболично представили и на логоу појекта за који су искористили мост на Дрини о ком говори Иво Андрић у својој новели.

  Примери слогана по предметима:
  Српски језик - ,,Под старим мостом лежи знање као што је Ивино предање“
  Ликовна култура - ,,Уметност без боја је као мост без темеља“
  Географија - ,,Математика спаја бројеве ,а мостови људе“
  Биологија - ,,Цигла је основна јединица грађе и функције сваког моста“

  За учеснике и реализаторе пројекта, како ученике, тако и наставнике, су направљене захвалнице које су такође дизајнирали сами ученицикоритећи радове настале током пројекта. Захвалнице су додељене на Настаавничком већу које је једну тачку свог дневног реда посветило овој активности, а чему је претходило представљање пројекта од стране ученика присутним наставницима. Ученици, победници литерарног конскурса „Мој мост“ и конкурса „Конструисани мост“ су награђени пригодним поклоном.


  Координатори пројекта

  Љиљана Рајчић
  Маријана Мирковић