ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

 • Регресирање трошкова наставе у приорди и екскурзија


  ОДЛУКОМ О ПРАВУ НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ТРОШКОВА ЕКСКУРЗИЈЕ („Сл. лист града Београда“, бр. 27/2011 и 8/2012) уређују се услови и начин остваривања права на регресирање трошкова наставе у природи, за ученике од првог до четвртог разреда основне школе, и права на регресирање трошкова екскурзије за ученике од петог до осмог разреда основне школе и за ученике завршних разреда средње школе.

  Права на регресирање може остварити родитељ који сам врши родитељско право, усвојитељ, старатељ и хранитељ под условом:

  – да је држављанин Републике Србије,

  – да само он са дететом живи у домаћинству,

  – да просечни износ укупних месечних нето прихода домаћинства остварених у претходна три месеца у односу на месец у коме се подноси захтев, не прелази последњи познати износ просечне нето зараде остварене по запосленом у Републици Србији.

  Шта у смислу одлуке значи сам врши родитељско право? Значи да је други родитељ непознат, или је умро, или је потпуно лишен родитељског права односно пословне способности, или да само он живи са дететом, а суд још није донео одлуку о вршењу родитељског права, или када је други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за привређивање, или када се други родитељ налази на издржавању казне затвора дуже од 6 месеци.

  Право на остваривање права на регресирање трошкова наставе у приорди и екскурзија остварује се на основу поднетог захтева, које можете преузети овде.

  Уз захтев се прилаже и изјава.

  Захтев за регресирање трошкова за екскурзију и наставу у природи се подноси у секретаријату школе, заједно са пратећом документацијом, којом се доказује испуњеност услова. Након комплетирања школа прослеђује исти надлежном Секретаријату. Право на регресирање трошкова боравка ученика на настави у природи, односно екскурзији, може да оствари једанпут у току школске године. Трошкови наставе у природи и екскурзије регресирају се са 25% од укупне цене наставе у природи односно екскурзије, за свако дете корисника права.