ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

ПРЕДАВАЊЕ

  • ПРЕДАВАЊЕ О ЗНАЧАЈУ РАЗВИЈАЊА ФИНАНСИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ КОД ДЕЦЕ

    Организација Образовање плус из Београда, започела је у априлу реализацију пројекта Развијање финансијске писмености код деце кроз вршњачку едукацију у основној школи. Прва школа у којој је пројекат имплементиран је основна школа „Иво Андрић“ где је за групу ученика седмог разреда организована обука путем радионица кроз које су учесницима представљене вештине правилног управљања ресурсима, пре свега временом и новцем, и кроз које се промовишу вредности као омладински активизам, волонтеризам, предузетништво младих и вршњачка едукација. Након обуке, која је обухватила теме као што су комуникација, развијање самопоуздања, самопоштовања и одговорности, организовање волонтерских акција у школи и слично, група седмака је стечено знање пренела својим млађим друговима, ученицима трећег разреда.
    Пројектом је предвиђено и предавање за родитеље и наставнике о значају развијања финансијске писмености код деце и усвајања добрих финансијских навика. Препознајући значај финансијске едукације, чланови Образовања плус су се протеклих неколико година бавили припремом едукативних програма кроз које би се утицало на развијање финансијске писмености код деце и младих, као и програма за просветне раднике и родитеље кроз које би се они мотивисали да у породици и у учионици подстичу активности које доприносе развоју финансијских вештина. Предавање, уз презентацију, приближава теме кроз које се код деце развија финансијска писменост: развијање одговорности код деце, развијање вештина правилног управљања ресурсима, деца и породични буџет, џепарац као начин учења управљања новцем, подстицање активизма и волонтеризма код деце. У свету и код нас, носиоци финансијске едукације су финасијске институција које кориснике упознају са финансијским производима које нуде. Међутим, у високо комерцјализованом окружењу у којем деца одрастају, родитељима и наставницима је потребна подршка како би децу научили да развијају добре финансијске навике, да разликују своје жеље од потреба, да правилно управљају својим временом и својим ресурсима и да се одговорно понашају у породици, школи и широј заједници. Предавање ће одржати Биљана Суботић, председница организације Образовање плус, у школи „Иво Андрић“, 23. децембра са почетком у 18 часова и 30 минута.