ВИШЕ ОД ШКОЛЕ

...

претрага:  

Форум театар

  • Ученици 7. разреда извели су Форум театар ученицима III 5, IV1, IV3 и IV5 на тему ,,Насиље у спорту'' Форум позориште подстиче јачање самопоуздања и самопоштовања, као и ослобађања од осећаја зависности и беспомоћности. Омогућава сагледавање нових и алтернативних решења, окретање тока догађаја у позитивном правцу и тражење излаза из потешкоћа. Иако подстиче оснаживање кроз акцију, Форум позориште заступа приступ конструктивне и ненасилне акције и комуникације. Порука коју нам шаље позориштеје да је насиље инструмент моћи који насилници ипак имају привремено.