ОШ ,,Иво Андрић"

Ерасмус+ пројекат: Заједно са европским вредностима за боље образовање

Назив пројекта:

Заједно са европским вредностима за боље образовање

Циљ пројекта:

Током свог формалног образовања, наставно особље нема предмете који се баве принципима демократије и вредностима Европске уније, док само мали број њих има предмете који се баве мултикултурализмом, историјским наслеђем и културним наслеђем европских нација.

Kроз имплементацију овог пројекта, желимо да ојачамо области за које смо, путем детаљног истраживања садржаја школског програма (анализа плана) и самоевалуације (анкета), утврдили да нису довољно заступљене у школи, или су, ако јесу, тада представљене у мањој мери, а тичу се активизма ученика, демократије, прихватања различитости и толеранције. Наставник ће бити способан да примени нова знања и вештине у вези са темом и методама наставе како би извршио трансформацију школе у погледу вредности и ставова и подстакао ученике да постану активни грађани.

Трајање пројекта:

2023 – 2024. година

Сајт пројекта:

Чланови пројектног тима:

Бојана Никић Вујић – наставник енглеског језика
Катарина Гацин- наставник разредне наставе
Јелена Ћирић – наставник разредне наставе
Ивана Цмиљановић Косовац – наставник разредне наставе
Татјана Миленковић – наставник разредне наставе
Бојана Рубежановић – психолог
Горица Леонтијевић – наставник енглеског језика
Сандра Радовановић – наставник разредне наставе