ОШ ,,Иво Андрић"

Од игре до знања

Ваннаставне активности - „Од игре до знања“

Ваннаставне активности у млађим разредима остварују се кроз предмет „Од игре до знања“. Кроз слободне активности ученици учествују својим радовима на ликовним конкурсима, спортским активностима, литералним конкурсима, рецитаторским такмичењима, драмским извођењима, ритмика и плес, посете и излети…