Вест из теме: Важно

Захтев изабраној школи

Поштовани родитељи,
Обавештавамо вас да су родитељи или други законски заступници будућих првака (рођени од 1. марта 2017. до 28. фебруара 2018. године) дужни да поднесу Захтев изабраној школи за упис деце у први разред, уколико територијално не припадају нашој школи.
Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. 
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе. 
Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара 2024. године.
Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла 2024. године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.
Улице које припадају територијално нашој школи су: Велизара Станковића, Ивана Мичурина од броја 21, Вукасовићева од броја 25, Борска од броја 40-парна страна улице до Шесте личке дивизије, Николе Мараковића, Славољуба Вуксановића, Бањички пут Миљаковачке: стазе, извори, ливаде, шуме, виногради, Миљаковачка, Јакова Галуса.
Захтеве можете преузети испод текста и донети у школу до 1. фебруара или можете исте попунити у школи.

Директор школе
Драгана Дејановић Ковачевић

Остале вести:

Важно  –  Спорт  – Уметност  –  Језици  –  Наука  –  Техника